ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

 

BEVEZETÉS

Jelen Adatvédelmi Szabályzat valamennyi felhasználónk személyes adatainak kezelésére vonatkozik a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. termékeivel és/vagy szolgáltatásaival kapcsolatban. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük a személyes adatok kezelésének módját és az adatok kezelésének célját. Ez az adatvédelmi szabályzat továbbá információkat tartalmaz a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályzatunkról. A Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. termékeinek és/vagy szolgáltatásainak igénybevételével és a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a következő feltételek érvényesek.

 

A személyes adatok közlése nem kötelező

A felhasználónak bármikor lehetősége van dönteni arról, hogy nyilvánosságra hozza-e személyes adatait vagy sem. Számos termékünk és/vagy szolgáltatásunk igénybevételéhez azonban személyes adatokat kérünk a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. felé. Amennyiben adatainak megadása szükséges, a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. tájékoztatja Önt arról, hogy mely adatok „szükségesek” a termékek és/vagy szolgáltatások használatához, és mely adatok „nem kötelezőek”.

 

Személyes adatok kezelése

A Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. termékeinek és/vagy szolgáltatásainak igénybevételével a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. kezeli felhasználóinak személyes adatait. Ez vonatkozik a névre, telefonszámra és e-mail címre. Továbbá pénzügyi adatok, mint például a bankszámlaszám, feldolgozásra kerülnek, ha a felhasználó a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. fizetős termékeit és/vagy szolgáltatásait vásárolja, amennyiben ezek az adatok szükségesek az említett termékek és/vagy szolgáltatások kifizetéséhez.

 

A személyes adatok feldolgozása az alábbi helyzetekben történik:

  • Szerződés megkötése és végrehajtása a felhasználóval;
  • Adminisztratív feldolgozás; a felhasználó által megvásárolt termékek és/vagy szolgáltatások felajánlása és/vagy szállítása;
  • Számlázás; fizetős termékek és/vagy szolgáltatások esetén. Sikertelen fizetés esetén a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. átadhatja a követelést behajtásra, követelésbehajtó cégnek;
  • Személyes fiók létrehozása a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. honlapján és/vagy alkalmazás;


A fenti esetekben a név, telefon és e-mail cím megadása szükséges a szerződés teljesítéséhez, annak érdekében, hogy a felhasználónak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy:

  • Információkat helyezzen el és cseréljen el egy vagy több weboldalunkon;
  • Hogy a felhasználó számára hírleveleket, ajánlatokat, felhasználói információkat, szolgáltatási értesítéseket;
  • És/vagy egyéb, a felhasználó számára releváns elektronikus üzeneteket küldjön, amennyiben a felhasználó kifejezetten beleegyezett ebbe;

Közvetlen ajánlatok megtétele a felhasználónak vagy egyéb promóciós célokra e-mailben és/vagy telefonon keresztül, amennyiben a felhasználó kifejezetten beleegyezett ebbe. E tekintetben a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. harmadik felekkel együttműködik;

A fent említett helyzetekben a személyes adatok, e-mail cím megadása opcionálisan történik, amely feldolgozáshoz a Felhasználó hozzájárulását adja.

Termékeink és/vagy szolgáltatásaink ellenőrzése, elemzése, karbantartása, optimalizálása és biztosítása, valamint termékeink és/vagy szolgáltatásaink visszaélésszerű használatának és/vagy csalásának felderítése és megakadályozása;

Termékeink és/vagy szolgáltatásaink stratégiai elemzései és jelentései meghatározásához; és/vagy

Ha egy felhasználó meglátogatja valamelyik (mobil) weboldalunkat, szervereink (automatikusan) elmenthetik az olyan információkat, mint az URL-címek, IP-címek, böngészőtípusok, nyelvek, adatok és a látogatások időpontja;

A fent említett helyzetben a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. jogos érdeke fűződik a személyes adatok feldolgozásához.

A megadott személyes adatokat a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. kizárólag a termékek és/vagy szolgáltatások teljesítése céljából, pontosabban a személyes adatok gyűjtésének kifejezett célja érdekében kezeli.

 

Felhasználók jogai

Minden felhasználónak joga van a tájékoztatáshoz, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz.

Abban az esetben, ha a felhasználó ezen jogok közül egy vagy több jogára kíván hivatkozni, az info@szucsferrotrade.hu címen keresztül kapcsolatba léphet a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft-vel, ahol a felhasználó törölheti vagy helyesbítheti személyes adatait a szoftverben.

 

Harmadik félnek történő átadás

Az alábbiakban foglaltaktól eltérően a felhasználók személyes adataihoz kizárólag a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. által az informatikai struktúra biztonságára és/vagy feldolgozására és/vagy karbantartására felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra olyan adatfeldolgozót vontunk be, akivel megállapodást kötöttünk annak biztosítására, hogy az adatkezelő megfelelő garanciát nyújtson a technikai és szervezési biztonsági intézkedések tekintetében.

A Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. a személyes adatokat a következő felekkel osztja meg:

Zonax Kft. (Adattárolás, Domain)

Abban az esetben, ha adatvédelmi incidenst észlel, rendkívül fontos, hogy értesítsenek minket. Ezt az info@szucsferrotrade.hu címen keresztül jelentheti be. Bejelentését és adatait bizalmasan kezeljük.

A Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. nem adja át felhasználóinak személyes adatait harmadik félnek, kivéve, ha ez a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban szerepel és/vagy ha ez szükséges a Termékei és/vagy szolgáltatásai teljesítéséhez, jogszabályi rendelkezés alapján vagy vészhelyzet esetén, ha ez a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. ésszerű véleménye szerint a felhasználóinak érdekében áll. Ide tartoznak a hatóságok jogos kérései, idézések vagy bírósági végzések, a károk vagy csalások kivizsgálása vagy megelőzése érdekében tett lépések, illetve a hálózatunk és a Termékeink és/vagy Szolgáltatásaink biztonságának garantálása érdekében tett lépések.

 

Kiskorúak

A helyi szabályozás szerinti korhatár alatti gyermekek nem használhatják oldalunkat és/vagy nem regisztrálhatnak alkalmazásainkra szüleik vagy törvényes képviselőik engedélye nélkül.

 

Biztonság

A Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a felhasználók személyes adatait védje az elvesztéstől vagy a jogellenes feldolgozástól.

 

Megőrzési időszak

A személyes adatokat kizárólag a fentiekben meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig kell tárolni, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok hosszabb megőrzési időt írnak elő, amely esetben a személyes adatokat az alkalmazandó jogszabályok által előírt ideig kell tárolni.