Környezetvédelem

Rólunk / Környezetvédelem

Környezetvédelem a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft.-nél

Ahhoz, hogy hosszú távon képesek legyünk megőrizni bolygónk egyensúlyát és élhető környezetet tudjunk biztosítani az eljövendő generációknak, a fenntarthatóság és a környezetvédelem szem előtt tartása mára elengedhetetlenné vált. Az olyan környezeti kihívások, mint a károsanyag-kibocsátás következtében fellépő éghajlatváltozás arra késztetnek minket, hogy új szemszögből tekintsünk mindennapi tevékenységeinkre. A fenntarthatósági és környezetvédelemi céljaink magukba foglalják a megújuló energiaforrások használatát, az ökológiai lábnyom csökkentését és a hatékony vízgazdálkodást is.

Éppen ezért a Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft.-nél mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fenntarthatóság és a környezetvédelem ne csak egy hangzatos céges szlogen legyen, hanem valóban, a mindennapi gyakorlatban is tegyünk annak megvalósítása érdekében.

Lássuk hát, hogy mit is jelent a környezetvédelem a Szűcs Acélkereskedelmi Kft.-nél!

A hulladékanyag-képződés csökkentése

Cégünk lehetőséget biztosít partnerei számára, hogy lemeztekercs-palettánkból egyéni méretigények alapján is vágathassanak lemezeket.

Az egyedi méretekre vágás lehetősége nem csak anyagi szempontból éri meg. Az anyagpazarlás és a fel nem használt alapanyagok felesleges mennyisége jelenleg komoly kihívást jelent. E megoldással viszont a vevőink pontosan a saját igényeiknek megfelelő mennyiséget szerezhetnek be, ami nem csupán költséghatékony megoldás, de a környezetvédelmet is elősegíti.

A Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. büszke arra, hogy hozzájárul partnereinek fenntarthatósági erőfeszítéseihez azzal, hogy olyan megoldásokat kínál, amelyek egyszerre harmonizálnak a gazdasági célokkal és a környezetvédelmi elvekkel.

A csomagolóanyag felhasználásának csökkentése

A Szűcs Acélkereskedelmi Kft. egyik kiemelt környezetvédelmi célja, hogy csökkentse a csomagolóanyagokhoz kapcsolódó hulladékot. Cégünk elkötelezett az olyan megoldások iránt, amelyek csökkentik a keletkező hulladék mennyiségét és maximalizálják az újrahasznosíthatóságot, illetve az újrahasználatot.

Azon kívül, hogy a minimumra próbáljuk szorítani a felhasznált csomagolóanyagok mennyiségét, kiemelt fontosságot tulajdonítunk a csomagolásra és szállításra használt anyagok újbóli felhasználásának.

A csomagolóanyagok eredeti formájában történő felhasználása mellett, amikor lehetséges, a már felhasznált raklapokat visszavesszük a vevőinktől. Amennyiben sérültek és eredeti funkciójukat már nem képesek többé ellátni, úgy szétszedjük azokat, az épp részek felhasználásával új raklapokat állítunk össze, a sérült elemeket pedig újrahasznosítjuk.

Ez a környezetbarát gyakorlat nem csak az erőforrások fenntarthatóbb felhasználását szolgálja, de példamutató módon járul hozzá a hulladékkezelés elveinek gyakorlati megvalósításához. A Szűcs Acélkereskedelmi Kft. partnereivel szorosan együttműködve kívánja csökkenteni azokat a negatív környezeti hatásokat, amelyek az anyagpazarlás és a túlzott hulladéktermelés eredményeként jelentkezhetnek.

Zöld géppark

A Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. mindent megtesz azért, hogy a raktárai is környezetbarát módon működjenek. Cégünk valamennyi árumozgató eszköze, köztük az összes targoncánk, elektromos meghajtású, amely nem csak az üzleti hatékonyságot szolgálja, hanem következetesen is hozzájárul a környezetvédelemhez.

Az elektromos targoncák alkalmazása nem csupán cégünk hatékonyságát segíti elő, hanem a kollégáink egészségét és a munkakörnyezet minőségét is pozitívan érinti. Az elektromos meghajtásnak köszönhetően a Szűcs Acélkereskedelmi Kft. munkatársai egészségesebb környezetben dolgozhatnak, hiszen a járművek nem bocsátanak ki szén-dioxidot, illetve egyéb egészségre ártalmas vegyületeket, amely ezáltal hozzájárul a munkahelyi levegőminőség javulásához is.

Az elektromos árumozgató eszközök használata további mérföldkő a fenntarthatóság megvalósítása felé vezető úton. Célunk, hogy inspiráljunk más vállalatokat is a környezetbarát technológiák használatára, hiszen a pozitív hatások nemcsak a környezetre és az egészségre korlátozódnak, hanem hosszú távon gazdasági előnyöket is hozhatnak a vállalkozásoknak. Az elektromos meghajtású targoncák alkalmazása mutatja, hogy a fenntarthatóság és az üzleti siker összeegyeztethető célok lehetnek.

Megújuló energiaforrások

A Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. a környezetvédelem érdekében mindent megtesz azért, hogy telephelyét és alkalmazott környezetvédelemből átvett gyakorlatokat is folyamatosan fejlessze. Azért, hogy a targoncáink, lemezfeldolgozó gépeink és egyéb berendezéseink a lehető legkisebb ökológiai lábnyommal működhessenek, terveink között szerepel, hogy a telephelyünk teljes tetőszerkezetét napelemekkel borítsuk be. Ezzel a fejlesztéssel a Szűcs Acélkereskedelmi Kft. „zöld energiával” lesz majd képes üzemelni, következésképpen a nagygépektől a mobiltelefonokig minden eszközünk megújuló energiaforrásból származó árammal fog majd működni!

Hosszú távú célunk, hogy gép- és eszközparkunkat, valamint munkakörnyezetünket folyamatosan modernizáljuk. Ezen fejlesztések során mindig arra törekszünk, hogy a környezeti terhelést a minimumon tartsuk és a környezet- és egészségbarát elgondolásokat a napi gyakorlatba ültessük át.

Munkánk során minden szinten ezt a gondolkodásmódot követjük. Tudjuk, hogy mindez nemcsak a jelenünkről, hanem a jövőnkről és az elkövetkező generációk jövőjéről is szól. A környezetvédelem iránti elkötelezettségünk a vállalat értékeinek központi részét képezi.

A Szűcs Ferrotrade Fém- és Acélkereskedelmi Kft. büszke arra, hogy példát mutat azáltal, hogy a környezetvédelmi és gazdasági szempontokat egyensúlyban tartva építi saját és környezete jövőjét.